การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Check up Program
การศึกษา Excellent Medical Education Centre
ตารางแพทย์พรีเมี่ยม
Premium Program
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
แนะนำคลินิกพรีเมี่ยม
Premium Clinic
 

    วัตถุประสงค์สำคัญของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คือ ให้การบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ให้การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ สนับสนุนการวิจัยทางคลินิกและเป็นหน่วยจัดการและประสานงานการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

ประกาศปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น ในวันที่ 13, 23 และ 26 ตุลาคม 2560...

ประกาศปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันที่ 13, 21, 22, 26 ตุลาคม 2560

ประกาศภาควิชาออร์โธปิดิกส์ประกาศงดให้บริการหน่วยคลินิกพิเศษนอกเวลา ในวันที่ 20-22 ตุลาคม 260

ขอเชิญร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โรคมะเร็งเต้านม" ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2560

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันหลอดเลือดอุดตันโลก" ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560

เชิญชวนร่วมกิจกรรม มหกรรมคุณภาพครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

ประกาศปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุและคลินิกพิเศษนอกเวลา ในวันที่ 13, 14, 21, 23, 26, และ 29 ตุลาคม 260

แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า (Normal Circuit) ประจำปี 2560

ประกาศปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น ในวันที่ 13, 23 และ 26 ตุลาคม 2560...

ประกาศปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันที่ 13, 21, 22, 26 ตุลาคม 2560

ประกาศภาควิชาออร์โธปิดิกส์ประกาศงดให้บริการหน่วยคลินิกพิเศษนอกเวลา ในวันที่ 20-22 ตุลาคม 260

ขอเชิญร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โรคมะเร็งเต้านม" ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2560

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันหลอดเลือดอุดตันโลก" ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560

เชิญชวนร่วมกิจกรรม มหกรรมคุณภาพครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

ประกาศปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุและคลินิกพิเศษนอกเวลา ในวันที่ 13, 14, 21, 23, 26, และ 29 ตุลาคม 260

แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า (Normal Circuit) ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อคนหาย การรอคอยต่องมีวันสิ้นสุด" ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยาย...

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  SDMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3000