การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Check up Program
การศึกษา Excellent Medical Education Centre
ตารางแพทย์พรีเมี่ยม
Premium Program
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
แนะนำคลินิกพรีเมี่ยม
Premium Clinic
 

    วัตถุประสงค์สำคัญของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คือ ให้การบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ให้การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ สนับสนุนการวิจัยทางคลินิกและเป็นหน่วยจัดการและประสานงานการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

ประกาศปิดชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย ปิดให้บริการวันที่ 21 - 23...

ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม เนื่องในวันมาฆบูชาในวันพฤหัสบดีที่ 1...

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมลดโรคอ้วน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็...

กิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 3 “ใส่ใจสุขภาพเพียงนิด ชีวิตสดใสแข็งแรง”  เมื่อวันที่ 13 กุม...

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 13 กุมภาาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 11.00 น.

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 - 20.00 น. และใ...

ประกาศปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลา หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศปิดให้บริการหน่วยบำบัดระยะสั้น ในวันที่ 21 มกราคม 2561

ประกาศปิดชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย ปิดให้บริการวันที่ 21 - 23...

ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม เนื่องในวันมาฆบูชาในวันพฤหัสบดีที่ 1...

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมลดโรคอ้วน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็...

กิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 3 “ใส่ใจสุขภาพเพียงนิด ชีวิตสดใสแข็งแรง”  เมื่อวันที่ 13 กุม...

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 13 กุมภาาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 11.00 น.

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 - 20.00 น. และใ...

ประกาศปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลา หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศปิดให้บริการหน่วยบำบัดระยะสั้น ในวันที่ 21 มกราคม 2561

เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  SDMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3000