Rama APP
นัดหมาย จ่ายเงิน รับยา ง่ายครบ
จบใน App เดียว

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก โสต ศอ นาสิก ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัดและผู้ป่วยฉุกเฉิน ในวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ในวันที่ 2-3 เมษายน 2564

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันโรคอ้วนโลก ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 1 -12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 อาคารหลัก และ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเท...

 
ติดต่อเรา 0-2200-3000
แผนที่การเดินทาง
 
ข้อมูลเว็บไซต์