ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันโรคอ้วนโลก ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 1 -12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 อาคารหล...

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระ...

 

ขอเชิญบุคลากรชาวรามาธิบดีและผู้รับบริการทุกท่าน ร่วมฟังบรรยาย โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาส วัดพระบาท...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการบริจาคอวัยวะและดวงตา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรั...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพร...

 

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำ...

 

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ 4 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด...

 

กิจกรรม “ก้าวสู่ปีที่ 10 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์” โดยมี อ. นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ รักษาการแทน...

 

กิจกรรม “ก้าวสู่ปีที่ 10 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์” โดยมี อ. นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ รักษาการแทน...

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข...

 

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฏ...

Pages