ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

อัตราค่าบริการทางการแพทย์

  • ค่าหัตถการศูนย์สุขภาพหญิง
  • ค่าหัตถการแพทย์ด้านศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
  • ค่าหัตถการศูนย์หู คอ จมูก
  • ค่าหัตถการศูนย์จักษุวิทยา
  • ค่าหัตถการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
  • ค่าหัตถการศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  SDMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3000