ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์ผิวหนัง (Aesthetic Plastic Surgery and Skin Laser Center)

          ศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์ผิวหนังในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เกิดขึ้นจากความร่วมมือของแพทย์สหสาขาวิชา ได้แก่ แพทย์ผิวหนัง แพทย์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทย์โสต ศอ นาสิกและทันตแพทย์ เพื่อร่วมกันให้บริการความงามอย่างครบวงจรที่ได้มาตรฐาน  ถูกต้องตามหลักวิชาการ ในราคาที่สมเหตุสมผล  ทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า ลดต้นทุนให้กับคณะฯ และเป็นแหล่งให้นักศึกษาแพทย์และพยาบาลสามารถศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายสาขาในศูนย์เดียวอีกด้วย

          ขอบข่ายการให้บริการด้านความงามของศูนย์ฯ จะครอบคลุมทุกอย่างที่เป็นการเพิ่มความงามให้กับร่างกายด้วยการแพทย์ เช่น การรักษาแผลเป็นแผลนูน การรักษารอยย่น และฟื้นฟูสภาพผิวให้อ่อนเยาว์ ปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสีในโรคด่างขาว ตลอดจนศัลยกรรมตกแต่งเพื่อเสริมหรือลดส่วนต่างๆของร่างกาย  นอกจากนี้ทางศูนย์ยังมุ่งเน้นการบริการต่อสังคมในแง่ของวิชาการ เน้นทางด้านการทำวิจัยเพื่อให้คำตอบกับสังคมอีกด้วย

ตารางแพทย์

 

หมายเหตุ  :  วันและเวลา เปิดบริการ 

  • ห้องผ่าตัดศัลยกรรมและเลเซอร์ผิวหนัง  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. , วันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
  • ห้องตรวจรังสี  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา  ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. , วันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น.