ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์ผิวหนัง (Aesthetic Plastic Surgery and Skin Laser Center)

          ศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์ผิวหนังในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เกิดขึ้นจากความร่วมมือของแพทย์สหสาขาวิชา ได้แก่ แพทย์ผิวหนัง แพทย์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทย์โสต ศอ นาสิกและทันตแพทย์ เพื่อร่วมกันให้บริการความงามอย่างครบวงจรที่ได้มาตรฐาน  ถูกต้องตามหลักวิชาการ ในราคาที่สมเหตุสมผล  ทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า ลดต้นทุนให้กับคณะฯ และเป็นแหล่งให้นักศึกษาแพทย์และพยาบาลสามารถศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายสาขาในศูนย์เดียวอีกด้วย

          ขอบข่ายการให้บริการด้านความงามของศูนย์ฯ จะครอบคลุมทุกอย่างที่เป็นการเพิ่มความงามให้กับร่างกายด้วยการแพทย์ เช่น การรักษาแผลเป็นแผลนูน การรักษารอยย่น และฟื้นฟูสภาพผิวให้อ่อนเยาว์ ปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสีในโรคด่างขาว ตลอดจนศัลยกรรมตกแต่งเพื่อเสริมหรือลดส่วนต่างๆของร่างกาย  นอกจากนี้ทางศูนย์ยังมุ่งเน้นการบริการต่อสังคมในแง่ของวิชาการ เน้นทางด้านการทำวิจัยเพื่อให้คำตอบกับสังคมอีกด้วย
 

 

 วัน

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
คลินิก
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
คลินิก
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
จันทร์
คลินิกปรึกษาตรวจศัลยกรรม
คลินิกตรวจรังสี
คลินิกมะเร็งผิวหนัง
เพ็ญพรรณ
ณัฏฐา
อัจจิมา
คลินิกเลเซอร์สีผิว
คลินิกตรวจรังสี
คลินิกศัลยกรรมความงาม
คลินิกอาจารย์แพทย์
สมศักดิ์
ณัฏฐา
อัจฉริย
เพ็ญพรรณ
อังคาร
คลินิกปรึกษาตรวจศัลยกรรม
คลินิกเลเซอร์เส้นเลือด
คลินิกตรวจรังสี
คลินิกเติมเต็มความงาม
เพ็ญพรรณ
สมศักดิ์
ณัฏฐา
วิไล
คลินิกเลเซอร์ทั่วไป
คลินิกตรวจรังสี
คลินิกศัลยกรรมความงาม
คลินิกอาจารย์แพทย์
สมศักดิ์
ณัฏฐา
อัจฉริย
เพ็ญพรรณ
พุธ
คลินิกปรึกษาตรวจศัลยกรรม
คลินิกตรวจรังสี
คลินิกศัลยกรรมเล็บ
เพ็ญพรรณ
ณัฏฐา
ชนิตว์วัณณ์
คลินิกตรวจรังสี
คลินิกศัลยกรรมความงาม
คลินิกอาจารย์แพทย์
ณัฏฐา
อัจฉริย
เพ็ญพรรณ
พฤหัสบดี
คลินิกปรึกษาตรวจศัลยกรรม
คลินิกตรวจรังสี
คลินิกศัลยกรรมผม
เพ็ญพรรณ
ณัฏฐา
พูลเกียรติ
คลินิกตรวจรังสี
คลินิกศัลยกรรมความงาม
คลินิกกระชับสัดส่วน
คลินิกอาจารย์แพทย์
ณัฏฐา
อัจฉริย
เพ็ญพรรณ
เพ็ญพรรณ
ศุกร์
คลินิกปรึกษาตรวจศัลยกรรม
คลินิกตรวจรังสี
คลินิกเส้นเลือดขอด
เพ็ญพรรณ
ณัฏฐา
ชนิตว์วัณณ์ 
คลินิกตรวจรังสี
คลินิกศัลยกรรมความงาม
คลินิกอาจารย์แพทย์
ณัฏฐา
อัจฉริย
เพ็ญพรรณ

 

หมายเหตุ  :  วันและเวลา เปิดบริการ 

  • ห้องผ่าตัดศัลยกรรมและเลเซอร์ผิวหนัง  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. , วันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
  • ห้องตรวจรังสี  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา  ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. , วันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น.