Rama APP
นัดหมาย จ่ายเงิน รับยา ง่ายครบ
จบใน App เดียว

ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราว ช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมียม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิร...

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จะดำเนินการปิดปรับปรุงพื้นที

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันโรคอ้วนโลก ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 1 -12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 อาคารหลัก และ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเท...