You are here

 

เชิญร่วมกิจกรรม "วันโลกหายาก" ประเทศไทย ครั้งที่ 10 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชั้น 1 ศูนย์การ...

 
เชิญร่วมกิจกรรม "ชัวร์-มั่วนิ่ม เกี่ยวกับโรคมะเร็ง" วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

ประกาศ กรมบัญชีกลางปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการและบุคคลในครอบครัว...

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยบำบัดระยะสั้น ในวันที่ 21 มกราคม 2561

 

โครงการ "ธรรมะในสวนชวนทำดี ปีที่ 2" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรั...

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2560

 
รายงานผลการตรวจเลือดจะออกช้ากว่าปกติ 2 ชั่วโมง ก.พ.-เม.ย. 60

เพราะจะมีการปิดห้องปฏิบัติการที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อปรับปรุง จึงขอให้ผู้ป่วยจากทุกคลินิกเผื่อเวลาไปเ...

 

ประกาศวันเปิด - ปิด ช่วงวันหยุดของคลีนิคนอกเวลา, คลีนิคพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น ตั้งแต่วันที่...

 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์จีโนมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 714 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบ...

 

เนื่องในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  หน่วยตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ได้จัดกิจกรรม...

 

ประกาศวันเปิด-ปิด ช่วงวันฉัตรมงคล-วันพืชมงคล

 
กรณีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการทำคลอดผิดพลาดที่ไม่เป็นจริง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการทำคลอดผิดพลาดที่ไม่เป...

Pages