You are here

 

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

 

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
 

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด...

 

ปิดให้บริการศูนย์ทันตกรรม ในวันที่ 26-27 กันยายน 2563และวันที่ 9 ตุลาคม 2563
 

 

ปิดให้บริการศูนย์ทันตกรรม ในวันที่ 26-27 กันยายน 2563และวันที่ 9 ตุลาคม 2563
 

 

ปิดให้บริการศูนย์โรคการนอนหลับ ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 16.00 - 20.00 น.
 

 

กิจกรรม “ก้าวสู่ปีที่ 10 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์” โดยมี อ. นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ รักษาการแทน...

 

กิจกรรม “ก้าวสู่ปีที่ 10 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์” โดยมี อ. นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ รักษาการแทน...

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข...

 

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฏ...

 

ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์...

Pages