ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ศูนย์เคมีบำบัดและดูแลผู้ป่วยระยะสั้น (Chemotherapy and short stay service)

          ให้บริการจัดเตรียมและบริหารยารักษาโรคมะเร็งทั้งในผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ประกอบด้วย ห้องเตรียมยา เคมีบำบัดที่ได้มาตรฐานสากล เก้าอี้นอนและเตียงพักสำหรับผู้ป่วย รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ระหว่างการให้ยา ให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิ นอกจากนี้ยังให้บริการผู้ป่วยนอกได้รับการรักษาโดยไม่ต้องพักค้างคืนในโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสังเกตอาการระยะเวลาหนึ่งก่อนกลับบ้าน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด