ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

คลินิกแก้ปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติของการสื่อความหมาย

          ให้บริการตรวจรักษาและแก้ไขความบกพร่องของการสื่อความหมาย คือ การได้ยินและการพูดด้วยวิธีและเครื่องมือที่ทันสมัย โดยอาจารย์แพทย์และนักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย นอกจากนี้ยังให้การดูแลผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยสูงอายุ โดยจะให้การฟื้นฟูจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย