คลินิกปกติ

          ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในเวลาราชการโดยบูรณาการการรักษาพยาบาลควบคู่กับการเรียนการสอนและการวิจัยทางคลินิก สาขาที่ให้บริการ ได้แก่

คลินิกอายุรกรรม แบ่งเป็น คลินิกเฉพาะทางดังนี้
 • คลินิกโรคติดเชื้อ
 • คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
 • คลินิกเบาหวาน-ไทรอยด์
 • คลินิกโรคไต
 • คลินิกโรคทางเดินอาหาร
 • คลินิกประสาทวิทยา
 • คลินิกโรคปอด
 • คลินิกโรคภูมิแพ้และข้อ
 • คลินิกพิษวิทยา
 • คลินิกโภชนาการ
 • คลินิกโรคหัวใจ
 • คลินิกมะเร็งวิทยา
 • คลินิกเวชพันธุศาสตร์
 • คลินิกผู้สูงอายุ
 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

คลินิกศัลยกรรม แบ่งเป็น คลินิกเฉพาะทางดังนี้
 • คลินิกศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • คลินิกศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 • คลินิกศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ
 • คลินิกเต้านมและต่อมไร้ท่อ
 • คลินิกสุขภาพชาย
 • คลินิกศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
 • คลินิกกุมารศัลยศาสตร์
 • คลินิกศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
 • คลินิกศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี
 • คลินิกประสาทศัลยศาสตร์
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์) แบ่งเป็น คลินิกเฉพาะทางดังนี้
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก
 • คลินิกเนื้องอกกระดูก
 • คลินิกกระดูกพรุน
 • คลินิกกระดูกสันหลัง
 • คลินิกบาดเจ็บจากการกีฬา
 • คลินิกสะโพกและเข่า
 • คลินิกมือ

 

คลินิกผิวหนัง แบ่งเป็น คลินิกเฉพาะทางดังนี้
 • คลินิกทั่วไป
 • คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • คลินิกมะเร็งผิวหนัง
 • คลินิกผื่นแพ้สัมผัส
 • คลินิกเลเซอร์
 • คลินิกหนังศีรษะและเส้นผม
 • คลินิกเวชสำอาง
 • คลินิกอิมมูโนผิวหนัง
 • คลินิกตจพยาธิวิทยา
 • คลินิกศัลยกรรมเลเซอร์ผิวหนัง
 • คลินิกโรคเรื้อน

คลินิก หู คอ จมูก แบ่งเป็น คลินิกเฉพาะทางดังนี้

 • คลินิกตรวจ หู คอ จมูก ทั่วไป
 • คลินิกนอนกรน
 • คลินิกเวียนศีรษะและการทรงตัว
 • คลินิกประสาทหูเทียม
 • คลินิกรับปรึกษาต่างแผนก
 • คลินิกภูมิแพ้

 

          สำหรับคลินิกปกติของแผนกสูติ-นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ จักษุวิทยา จิตเวช เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ยังคงเปิดให้บริการที่อาคารเดิม