ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

การบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography CT)

          Computed tomography, CT  เป็นการตรวจทางการแพทย์ด้วยคลื่นเอกซเรย์ สามารถสร้างภาพตามแนวตัดและแนวขวาง 3 มิติ ของอวัยวะที่ต้องการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงในการแปลงสัญญาณภาพ คุณภาพของภาพจะชัดเจนกว่าการตรวจอัลตร้าซาวด์ แต่ด้อยกว่าการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็กหรือ เอ็ม อาร์ไอ (MRI) การตรวจด้วยเครื่อง CT Scan มีการใช้รังสีเอกซเรย์ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย หากได้รับในปริมาณมากเกินไป และ ผู้ถูกตรวจอาจต้องถูกฉีดสารทึบรังสี เข้าในร่างกาย


ข้อดีของการตรวจโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

 

  ๑. ได้ภาพที่ละเอียดชัดเจน แยกความทึบของเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกายได้ละเอียดมาก เช่น แยกเนื้อเยื่อสมองออกเป็นส่วน แยก ความทึบของก้อนต่างๆ ว่าเป็นก้อน (solid) ถุงน้ำ หรือ มีหินปูนอยู่หรือไม่ ซึ่งเครื่องเอกซเรย์ธรรมดาไม่สามารถทำได้นอกจากนี้ยังสามารถบอกขนาด ตำแหน่งของส่วนที่ผิดปกติ ตลอดจนการกระจายของโรคได้
  ๒. สามารถแยกอวัยวะต่าง ๆแต่ละส่วนไม่ให้มีการซ้อนกันเช่น สามารถเห็นเนื้อสมอง และโพรงสมองแยกจากกัน
  ๓. ช่วยในด้านการรักษาผู้ป่วยด้วย เช่น ช่วยในการเจาะถุงน้ำ หนอง ฝี หรือผ่าตัดสมอง บางส่วน
   
  ๔. ช่วยคำนวณวางแผนการรักษาโดยรังสีรักษาในผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอก โดยสามารถคำนวณภาพของก้อนเนื้องอกจริง ๆ
  ๕. การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นการลดความเจ็บปวดและอันตรายจากการตรวจพิเศษทางรังสีแบบอื่น ๆ เช่น การตรวจ ระบบหลอดเลือด (angiography)
  ๖. ช่วยลดเวลาในการตรวจวินิจฉัย ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วย และโรงพยาบาล
  ๗. การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จะมีราคาแพง แต่การตรวจด้วยวิธีนี้จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการตรวจอื่น