ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ห้องคลอดและทารกแรกเกิด (Delivery suite and nursery)

          หน่วยห้องคลอดและทารกแรกเกิดให้การดูแลมารดาที่มาคลอดบุตรตามมาตรฐานสากล จัดทำห้องรอคลอดและคลอดบุตรในห้องเดียวกัน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น เพื่อให้มารดาคลายความวิตกกังวลขณะอยู่ในระยะคลอดบุตร ในห้องคลอดแต่ละห้องติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน เช่น เตียงคลอด เตียงทารกแรกคลอด และเครื่องช่วยคลอดครบครัน มีการติดตั้งระบบติดตามสัญญาณชีพของทารกในครรภ์และมารดา ตลอดจนการหดรัดตัวของมดลูกที่สามารถติดตามได้จากมอนิเตอร์ภายในห้องคลอด หน้าห้องคลอดและเคาน์เตอร์พยาบาล เพื่อให้การดูแลมารดาขณะเจ็บครรภ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถค้นหาความผิดปกติที่เกิดขึ้น และให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่ต้องได้รับการผ่าตัดคลอด จะย้ายมารดาไปยังห้องผ่าตัด ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ทารกที่คลอดใหม่ทุกรายจะได้รับการดูแลโดยกุมารแพทย์ตั้งแต่แรกคลอด ได้รับคำแนะนำและสอนการเลี้ยงดูทารกด้วยนมมารดา ตลอดจนการปฏิบัติตนทั้งขณะที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล จนถึงการดูแลที่บ้าน ตลอดจนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและติดตามพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้มีความสมบูรณ์และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ