ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

การบริการตรวจเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล (Digital General X-ray)

          Digital X-ray เป็นการถ่ายภาพรังสีโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมในการสร้างภาพ ภาพที่ได้จะยังไม่ปรากฏลงบนฟิล์มโดยตรงแต่จะอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ และดูภาพเอกซเรย์ผ่านระบบดิจิตอลทางจอมอนิเตอร์ (Picture Archiving and communication System : PACS) การถ่ายภาพรังสีระบบนี้ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณรังสีน้อยกว่าการถ่ายภาพรังสีลงบนแผ่นฟิล์มตามปกติ และสามารถนำข้อมูลมาดูย้อนหลังได้ซึ่งสามารถใช้เอกซเรย์ได้ทั่วไปได้ทุกส่วนของร่างกายเช่น เอกซเรย์ปอด กระดูกแขน,ขา เป็นต้น ซึ่งจะทำให้รังสีแพทย์หรือนักรังสีการแพทย์ที่มีความชำนาญสามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ว่าบริเวณที่เอกซเรย์มีความผิดปกติหรือไม่