ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ศูนย์ส่องกล้อง

          ประกอบด้วย ห้องตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ ให้บริการทั้งผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก มีห้องตรวจ ๑๐ ห้อง พร้อมครุภัณฑ์การแพทย์ที่ทันสมัย มีระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพไปยังห้องประชุมสำหรับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์

          การส่องกล้องเพื่อตรวจอวัยวะต่างๆ ช่วยให้การวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำและรวดเร็ว เนื่องจากมองเห็นอวัยวะต่างๆ ด้วยตาโดยตรง สามารถขยายภาพได้ถึง ๑,๐๐๐ เท่า และเมื่อเห็นพยาธิสภาพแล้วในบางรายก็อาจให้การผ่าตัดรักษาผ่านกล้องได้ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ไม่เจ็บปวดมาก ทางศูนย์ส่องกล้องในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์มีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยระดับสากล บริการโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแบบสหสาขา ทั้งอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์และกุมารแพทย์ รวมทั้งทีมงานที่มีประสบการณ์ ศักยภาพในการให้บริการสามารถเทียบเคียงกับนานาชาติ