ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ศูนย์ไตเทียม (Hemodialysis center)

ศูนย์ไตเทียม (Hemodialysis center)

          ให้บริการฟอกเลือดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยมีเตียงพักที่ให้บริการเป็นสัดส่วน จำนวน ๑๖ เตียง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรวมทั้งให้บริการไตเทียมเคลื่อนที่ถึงเตียงผู้ป่วยในกรณีที่ภาวะวิกฤต

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  SDMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3000