ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

การบริการตรวจเต้านมระบบดิจิตอล (Mammogram)

          การตรวจเต้านมด้วยระบบดิจิตอล Mammogram เป็นการเอกซเรย์เฉพาะเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สามารถแสดงรายละเอียดของเนื้อเยื่อหน้าอก ต่อมนํ้านม ไขมัน ต่อมนํ้าเหลืองได้เป็นอย่างดี

 

จุดประสงค์
  ๑. ตรวจหามะเร็งระยะแรกตั้งแต่ยังคลำไม่พบก้อน
  ๒. เพื่อวินิจฉัยแยกโรคและลักษณะของก้อนที่คลำได้ในเต้านมเพื่อหาตำแหน่งของเนื้องอก

ช่วงอายุที่เหมาะสมในการตรวจ
  ๑. ผู้ที่มีอายุระหว่าง ๓๕ – ๓๙ ปี ควรได้รับการตรวจแมมโมแกรมเพื่อตรวจดูว่ามีความผิดปกติของเต้านม
  ๒. ผู้ที่มีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมควรได้รับการทำแมมโมแกรมโดยเริ่มทำตั้งแต่อายุเท่าที่ญาติใกล้ชิดสายตรง (แม่ พี่สาว) เป็น
  ๓. ผู้ที่มีอายุระหว่าง ๔๐ – ๔๙ ปีควรได้รับการทำแมมโมแกรมทุก ๑ – ๒ ปี
  ๔. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไปควรได้รับการทำแมมโมแกรมทุกปี

          นอกจากนี้ ผู้ที่มีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมที่ควรได้รับการทำแมมโมแกรมนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว คือ ผู้ที่ไม่มีบุตร หรือแต่งงานเมื่ออายุ ๓๐ ปีขึ้นไปผู้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมแล้ว ๑ ข้าง

การตรวจเต้านมดด้วยตนเอง (Breast Self Examination-BSE)
          นอกจากเครื่องมือก็คือมือของคุณเองที่จะสามารถตรวจพบอาการที่อาจบอกเหตุถึงมะเร็งเต้านมได้แต่เนิ่นๆถึงแม้จะมีตัวเลขบอกว่าผู้หญิงสามารถตรวจพบก้อนในเต้านมได้ด้วยตัวเองถึง ๙๐%แต่ก็ประมาณการกันว่ามีผู้หญิงเพียง ๓๓% เท่านั้นที่ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำเดือนละหนึ่งครั้ง สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือนช่วง ๕ – ๗ วันหลังจากวันสุดท้ายของการมีประจำเดือน ซึ่งเป็นช่วงที่เต้านมจะอ่อนนุ่มและมีก้อนแข็งน้อยที่สุดผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ควรเลือกวันใดวันหนึ่งที่สะดวก และตรวจเต้านมในวันนั้นของเดือนรายละเอียดการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

 

**ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจจะมากหรือน้อยขึ้นกับพยาธิสภาพของผู้ป่วยแต่ละท่านการรับผล**