ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

การบริการตรวจดูระบบการไหลเวียนของโลหิตด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและการตรวจระบบหลอดเลือดด้วยรังสี (Neuro –Vascular Intervention – INR)

          Neurointerventional Radiology หน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริการด้านการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลังที่มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับภูมิภาครวมทั้งผลิตผลงานวิจัยในระดับภูมิภาคและระดับสากล

          หน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท ได้บริการการรักษาแก่ผู้ป่วยโดยเฉลี่ยปีละประมาณ ๕๐๐ ราย โดยจำแนกเป็นการให้การวินิจฉัยประมาณปีละ ๒๐๐ รายและทำการรักษาปีละประมาณ ๓๐๐ ราย ในด้านการรักษานั้นจำแนกเป็นการรักษาโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง(aneurysm) ๔๐ ราย ถ่างขยายหลอดเลือด (angioplasty-stent) ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดแดงคอตีบ ๔ ราย รักษาโรคหลอดเลือดเชื่อมต่อกันอย่างผิดปกติแต่กำเนิด(arteriovenous malformation) ๗๐ ราย โรคหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเชื่อมกันอย่างผิดปกติ (dural arteriovenous fistula and dural arteriovenous malformation) ๘๐ ราย โรครูรั่วหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำบริเวณฐานกระโหลกจากอุบัติเหตุ (traumatic carotid cavernous sinus fistula) ๔๐ ราย โรคหลอดเลือดไขสันหลัง (spinal cord arteriovenous malformation) ๒๐ ราย อุดหลอดเลือดก่อนทำการผ่าตัด (Pre-operative embolization) ๒๖ ราย เสริมความแข็งแรงและลดอาการปวดหลัง (vertebroplasty) ๕ ราย การรักษาโรคอื่นๆ ได้แก่ epitaxis, spine biopsy ตัวอย่างการให้บริการรักษา เช่น

-  กรณีผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดโป่งพอง (Aneurysm) ในสมองและได้รับการรักษาด้วยวิธีการใส่ขดลวด (Coil Embolization)

ภาพแสดงก่อนการรักษา ภาพแสดงหลังการรักษา
   

 

-  กรณีผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน (Stenosis) ด้วยวัสดุค้ำยันหลอดเลือด (Angioplasty + Stent)

ภาพแสดงก่อนการรักษา ภาพแสดงหลังการรักษา