ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ศูนย์การรักษาโรคหลอดเลือดสมองระบบประสาท (Neurointervention radiology)

          ให้บริการการตรวจรักษาด้านโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลังที่ได้มาตรฐานระดับสากลด้วยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมองระดับชั้นนำของประเทศและภูมิภาค ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค ดังนี้

  • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (Aneurysm)
  • การถ่างขยายหลอดเลือด (Angioplasty-stent)
  • โรคหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดแดงที่คอตีบ
  • โรคหลอดเลือดเชื่อมต่อกันอย่างผิดปกติแต่กำเนิด (Arteriovenous malformation)
  • โรคหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเชื่อมกันอย่างผิดปกติ (Dural arteriovenous fistula and arteriovenous malformation)
  • โรครูรั่วหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำบริเวณฐานกระโหลกจากอุบัติเหตุ (Traumatic carotid cavernous sinus fistula)
  • โรคหลอดเลือดไขสันหลัง (Spinal cord arteriovenous malformation)
  • การอุดหลอดเลือดก่อนทำการผ่าตัด (Pre-operative embolization)
  • การรักษาเพื่อเสริมความแข็งแรงและลดอาการปวดหลัง (Vertebroplasty)
  • ช่วยในการตรวจและรักษาโรคอื่นๆ เช่น เลือดไหลจากอวัยวะต่างๆ และการตัดชิ้นเนื้อกระดูกสันหลัง เป็นต้น