ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

หน่วยตรวจ ผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก | ENT Clinic

 

หน่วยตรวจ ผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก | ENT Clinic

ชั้น 4 โซน คิว | Zone Q, 4th Floor

       หน้าที่และเป้าหมาย
ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาล ป้องกัน ฟื้นฟู และให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องโรคทางหูคอจมูกตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพของผู้มารับบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโสตศอนาสิกลาริงซ์วิทยาโดยยึดหลักสิทธิผู้ป่วยและความปลอดภัย
 
       ขอบเขตการให้บริการ
ตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาล ป้องกัน ฟื้นฟู ผู้ป่วยทางหู คอ จมูก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิ รวมถึงการให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องโรคทางหูคอจมูกตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพของผู้มารับบริการ โดยให้บริการเน้นความสะดวก รวดเร็วมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับภูมิภาคเอเชีย ด้วยราคาสมเหตุสมผล รวมทั้งรักษาโรคที่ซับซ้อนหรือรักษาได้ยาก โดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูงให้บริการ

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยตรวจและนัดหมายล่วงหน้า

Click >>download ตารางแพทย์

 

แพทย์ วัน เวลา
นพ.บุญชู กุลประดิษฐารมณ์     อังคาร  15.00 - 16.00 น.
  พฤหัสบดี            08.45 - 10.00 น.
นพ.สมยศ คุณจักร พุธ              10.00 - 11.30 น.     
นพ.ครรชิตเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ อังคาร 13.00 - 15.00 น.
  พุธ  08.00 - 11.00 น.
นพ.วิชิต ชีวเรืองโรจน์ จันทร์  16.30 - 19.00 น.
  ศุกร์  09.30 - 12.00 น.
    16.30 - 19.00 น.
พญ.ลลิดา เกษมสุวรรณ จันทร์  12.30 - 14.00 น.
  พฤหัส  12.30 - 14.00 น.
นพ.ชัย อยู่สวัสดิ์ อังคาร  08.00 - 11.00 น.
  พุธ  16.30 - 19.00 น.
นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ จันทร์  16.30 - 19.00 น.
  ศุกร์  09.00 - 12.00 น.
นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ จันทร์ 09.00 - 12.00 น.
  พฤหัส  16.30 - 19.00 น.
นพ.เฉลิมชัย ชินตระการ พุธ 14.00 - 16.00 น.
นพ.ภูริช ประณีตวตกูล อังคาร 16.30 - 19.00 น.
  พุธ  13.00 - 16.00 น. (ยกเว้นพุธที่ 3 ของเดือน)
  พุธ  15.00 - 17.00 น.  (พุธที่ 3 ของเดือน)
นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย ศุกร์  13.00 - 16.00 น.
นพ.บุญสาม รุ่งภูวภัทร อังคาร   09.00 - 12.00 น.
  อาทิตย์  07.30 - 12.00 น.
นพ.ปวิน นำธวัช พฤหัส  09.00 - 12.00 น.
พญ.กังสดาล ตันจรารักษ์ พฤหัส 13.00 - 15.30 น.
  อาทิตย์  09.00 - 12.00 น.
พญ.เนาวรัตน์ ตั้งบำรุงธรรม พฤหัส  15.30 - 16.30 น.
  เสาร์  08.30 - 12.00 น.
พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล พุธ 15.30 - 19.00 น.
  ศุกร์  16.00 - 19.00 น. (ศุกร์ ที่ 1, 3, 5 ของเดือน)
  ศุกร์  18.00 - 19.00 น. (ศุกร์ ที่ 2, 4 ของเดือน)
นพ.พนัส บิณศิรวานิช อังคาร 16.30 - 19.00 น.
  เสาร์ 08.30 - 12.00 น.
พญ.ศิวะพร เกียรติธนะบำรุง พฤหัส  16.30 - 19.00 น.
พญ.ทศพร วิศุภกาญจน์ เสาร์  08.30 - 12.00 น.
นพ.คณิต เต็มไตรรัตน์ จันทร์   16.30 - 19.00 น.
     

*     ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ท่านสามารถตรวจสอบตารางแพทย์กับเจ้าหน้าที่

เวลาเปิดบริการ

คลินิกในเวลาราชการ
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ 07:00-16:00 ยกเว้นเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษที่ประกาศเพิ่มเติมโดยรัฐบาล
คลินิกนอกเวลาราชการ
เวลาทำการ : วันเสาร์ 08:00-15:00 น.
                      วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 7.00 - 12.00 น.

ขั้นตอนการรับบริการในวันที่นัดหมาย

 1. ผู้ป่วยที่ใช้ Rama app
  * Check in ในระบบแทนการยื่นบัตรนัดได้ตั้งแต่ 04.00 น. - ก่อนเวลานัด 30 นาที และมาวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนักที่จุดประเมินสัญญาณชีพ ชั้น 4
 2. ผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้ Rama app
  * ยื่นบัตรนัดและมาวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนักที่จุดประเมินสัญญาณชีพ ชั้น 4
 3. นั่งรอเข้าพบแพทย์ที่หน้าห้องตรวจ Q1 - Q7
 4. ถ้ามีการสั่งตรวจการได้ยินก่อนพบแพทย์ กรุณายื่นบัตรนัดก่อนเวลานัด ครึ่งชั่วโมง
 5. หลังพบแพทย์รับบัตรนัด รับคิวใบสั่งยา (ถ้ามี) ที่เคาน์เตอร์พยาบาลและปฏิบัติตามขั้นตอนรับยา ที่ห้องยาชั้น 3
  (ท่านที่ใช้ Rama app สามารถดูวันนัดและคิวยาได้เลยในระบบ Rama app)
 6. กรณีไม่มียารอรับใบชำระค่าบริการและติดต่อที่การเงิน ชั้น 3 หรือ ชั้น 4

*** สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า ท่านสามารถตรวจสอบตารางแพทย์กับเจ้าหน้าที่ก่อน หากมีคิวว่างจะได้รับการตรวจต่อจากผู้ป่วยที่นัดไว้แล้วเท่านั้น แต่ถ้าหากคิวไม่ว่างจะได้รับการนัดหมายพบแพทย์ในครั้งต่อไป

สำหรับท่านที่ยังไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ http://www.rama.mahidol.ac.th/mr/


Click >>download


ย้อนกลับหน้าหลัก