ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ศูนย์พยาธิวิทยารามาธิบดี (Ramathibodi Pathological Center – RPC)

          ศูนย์พยาธิวิทยารามาธิบดีเป็นศูนย์การทดสอบทางห้องปฏิบัติการแบบ One Stop Service ที่มีการทดสอบครบถ้วนทุกชนิด ทางศูนย์ได้รวบรวมทั้งทีมพยาธิแพทย์ และนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นที่ยอมรับทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนชั้นนำของประเทศ และติดตั้งเครื่องมือทดสอบทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพทันสมัยที่สุดไว้สำหรับให้บริการรับตรวจสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย เช่น เลือด, ปัสสาวะ หรือชิ้นเนื้อที่แพทย์ได้จากผู้ป่วย เพื่อยืนยันการวินิจฉัย พยากรณ์โรค และติดตามผลการรักษา โดยรับสิ่งส่งตรวจ ทั้งจากภายในโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถานพยาบาลอื่น ๆ ทั่วประเทศ ทั้งของรัฐ และเอกชน

          ศูนย์พยาธิวิทยารามาธิบดีใช้ระบบการสั่งตรวจและการส่งผลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถรองรับการบริการที่มีจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว โดยแพทย์ทุกหน่วยภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถสั่งการตรวจและดูผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผ่านระบบสารสนเทศทางจอมอนิเตอร์ได้ทันที โดยไม่ต้องให้ผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่เดินถือใบรายงานผลไปหาแพทย์ 

          ศูนย์พยาธิวิทยารามาธิบดีมีการพัฒนาการตรวจใหม่ ๆ ออกมาตลอดเวลา เช่น การตรวจระดับไวรัสในเลือด การตรวจยีนไวรัสดื้อยา การตรวจหาระดับสารพิษและสารปนเปื้อน ซึ่งสถานพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศส่งตัวอย่างผู้ป่วยมาตรวจ Tumor Markers ตัวใหม่ๆ เช่น Chromogenin A ซึ่งสถานพยาบาลทั่วประเทศส่งตัวอย่างผู้ป่วยมาตรวจ การตรวจหาออโต้แอนติบอดี้ตัวใหม่สำหรับโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดต่างๆ

บริการต่างๆในศูนย์พยาธิวิทยารามาธิบดีที่เด่นๆ อาทิ
          ห้องเจาะเลือดผู้ป่วยชั้น ๑ และ ๒ ติดตั้งระบบติดฉลากหลอดเจาะเลือดอัตโนมัติ (Pre-analytical automatic barcode labeling) เพื่อให้เจาะเลือดคนไข้รวดเร็วและไม่ผิดพลาด

          ห้องปฏิบัติการชั้น ๓ ติดตั้งระบบแลบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ (Total Laboratory Automation ACCELERATOR Automatic Processing System, TLA-APS) แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้การทดสอบออกผลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ