ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ศูนย์รังสีวินิจฉัย (Radiology Center)

          การวินิจฉัยโรคด้วยรังสี เป็นการตรวจหาความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำวิธีการหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้การวางแผนการรักษามีประสิทธิภาพสูง ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาได้ทันท่วงที  ปัจจุบันมีคนจำนวนมหาศาลที่ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรังสีวินิจฉัย ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้เข้ามาใช้บริการในด้านรังสีวินิจฉัย คิดเป็นจำนวนสูงถึงประมาณ ๒๐,๐๐๐ รายต่อเดือน

          ศูนย์รังสีวินิจฉัยในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ถือเป็นการเติบโตก้าวสำคัญของวงการรังสีวินิจฉัยในประเทศไทย เพราะเทคโนโลยีระดับสูงสุดเพื่อรองรับการวินิจฉัยด้วยรังสีตั้งแต่ระดับปฐมภูมิไปจนถึงระดับตติยภูมิจะถูกรวบรวมเข้ามาไว้ ณ ศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นลักษณะการให้บริการอย่างครบวงจร หรือ One Stop Service

          ศูนย์ฯ แห่งนี้จะดำเนินการด้วยระบบ PACs (Picture Archiving and Communicatin System) ซึ่งจะรองรับการบริการที่รวดเร็วโดยสามารถดูภาพถ่ายเอ็กซเรย์ผ่านระบบดิจิตอลทางจอมอนิเตอร์โดยไม่ใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์ ทำให้ข้อมูลมีการจัดเก็บที่ง่ายต่อการสืบค้น เพื่อการอ้างอิงในการรักษา  การบริการวิชาการและงานวิจัยต่างๆ ซึ่งศูนย์ฯ นี้จะดำเนินงานด้วยระบบดิจิตอลอย่างสมบูรณ์เป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลรัฐบาล