ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์

          ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนังและความพิการต่างๆ ตลอดจนการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับความงาม ประกอบด้วย ห้องตรวจ ศูนย์เลเซอร์การรักษาด้วยแสง ห้องผ่าตัดเล็ก บริการโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังทุกสาขา รวมทั้งการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญและการทำวิจัย

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  SDMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3000