ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

ศูนย์โรคการนอนหลับ

          การนอนหลับที่ดีจะทำให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่ ส่งผลให้การทำงานและการใช้ชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับมีหลายอย่าง ตั้งแต่การนอนกรนเสียงดังมาก จนถึงการหยุดหายใจเป็นช่วงๆ ซึ่งหากเกิดขึ้นเป็นช่วงยาวจะทำให้เกิดการขาดออกซิเจน มีผลกระทบต่อสุขภาพ และโรคต่างๆ ที่เป็นอยู่ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อัมพาต อัมพฤกษ์ และอื่นๆ

          ความผิดปกติของการนอนหลับเกี่ยวข้องกับหลายโรค จึงต้องให้การดูแลแบบสหสาขา โดยศูนย์การวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของการนอนหลับจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางอายุรกรรมและกุมารเวชกรรมระบบทางเดินหายใจ แพทย์ด้านหู คอ จมูก และมีการปรึกษากับแพทย์สาขาต่างๆ เช่น จิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา และอื่นๆ ในศูนย์จะมีเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย ผู้รับบริการจะได้รับคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการรักษาตลอดจนการใช้เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก เพื่อแก้ไขปัญหาออกซิเจนในเลือดตกสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ

          https://med.mahidol.ac.th/sleep_disorders/