ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ [บริการของเรา]

You are here

การบริการตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)

          Ultrasound เป็นการตรวจอวัยวะภายในร่างกายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้อง และอวัยวะอื่นๆ เช่น เต้านมต่อมไทรอยด์ เส้นเลือดของแขน – ขา คอ ยกเว้น อวัยวะที่มีลม หรือกระดูก ซึ่งจะตรวจไม่ได้ เป็นต้นการตรวจ Ultrasound เป็นการตรวจที่ไม่ใช้รังสีเอ็กซ์ จึงมีความปลอดภัยสามารถนำไปใช้ตรวจเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาได้ ข้อดีของการตรวจอัลตราซาวด์ คือ มีความปลอดภัยไม่มีรังสี

          การตรวจอัลตราซาวด์ บางจุดผู้รับบริการต้องมีการเตรียมตัวมาด้วยเช่น การตรวจบริเวณช่องท้อง ซึ่งผู้รับบริการต้องติดต่อสอบถามรายละเอียดการนัดกับเจ้าหน้าที่นัดหมายทุกครั้ง เนื่องจาก การตรวจบางจุดต้องมีการงดน้ำ หรืองดอาหาร ก่อนตรวจอย่างน้อย ๔ - ๖ ชม. หรือต้องดื่มน้ำมากๆและกลั้นปัสสาวะเอาไว้จนปวดมากๆจึงจะตรวจได้ ซึ่งการเตรียมตัวตามข้อกำหนดต่างๆทั้งหมดมีจุดประสงค์เพื่อให้รังสีแพทย์สามารถตรวจและวินิจฉัยโรคของท่านได้อย่างละเอียด ถูกต้อง และรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมตัวเพื่อนัดตรวจอีกครั้ง

ข้อควรปฏิบัติ

  ๑. ไม่ควรสวมเสื้อชั้นในแบบเต็มตัวมาตรวจ เพื่อความสะดวกในการตรวจ
  ๒. ควรแต่งกายด้วยชุดคนละท่อน
  ๓. ไม่ทาครีมและโลชั่นในส่วนที่ต้องมีการตรวจ เพราะอาจมีผลต่อภาพได้

 

ขั้นตอนการรับบริการ

  ๑. ยื่นบัตรนัดใส่กล่องตามเวลานัด หลังหยิบบัตรคิวเมื่อท่านมาถึง
  ๒. เจ้าหน้าที่จะเรียกชื่อตามลำดับบัตรคิว และตามเวลานัดหมายในใบนัดตรวจพร้อมชำระเงินค่าตรวจที่เคาน์เตอร์การเงิน
  ๓. หลังชำระค่าตรวจแล้ว ให้นำใบสั่งเอกซเรย์มาใส่ตะกร้าสีเขียวที่หน้าห้อง U/S แล้วนั่งรอ
  ๔. เจ้าหน้าที่จะเรียกชื่อก่อนเข้าห้องตรวจ เพื่อรับการตรวจอัลตร้าซาวด์
  ๕. หลังจากตรวจ U/S เรียบร้อยแล้วท่านสามารถกลับบ้านได้ หลังพบแพทย์แผนกตรวจเดิมตามวันที่แพทย์นัด

 

*** ระยะเวลาการตรวจจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพของผู้ป่วยแต่ละท่าน ***

ข้อดีในการตรวจอัลตร้าซาวด์

  ๑. ไม่ทำให้เกิดอันตรายจากรังสี จึงปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย โดยเฉพาะเด็กและสตรีมีครรภ์
  ๒. การตรวจทำง่ายสะดวก รวดเร็วการเตรียมตัวไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาการตรวจในเวลาสั้นๆ
  ๓. ตรวจได้เกือบทุกอวัยวะในร่างกายที่เป็นเนื้อเยื่อ

ข้อเสียสำหรับการตรวจอัลตร้าซาวด์

  ๑. สภาวะผู้ป่วยมีความสำคัญต่อภาพที่ได้ U/S จะให้ภาพไม่ดีในกรณีที่ผู้ป่วยตัวใหญ่มากๆ
  ๒. อัลตราซาวด์ใช้ตรวจกระดูกและส่วนลำไส้ได้ไม่ดี