ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  (ดูทั้งหมด)

 

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ โปรดคลิกอ่านรายละเอียดด้านในค่ะ
หากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 หรือเป็นไข้หวัด ควรปฏิบัติตัวดังนี้
เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
ท่านสามารถเลือกช่องทาง Online ที่ท่ทานสะดวก เพื่อต่อกับทางศูนย์โรคการนอนหลับได้เลย คลิก
ประชุมวิชาการ  (ดูทั้งหมด)
โดยอ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม...
โดยนายแพทย์ธนวัฒน์ เต็งศิริโกมล สาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.0...
กิจกรรมของศูนย์ที่กำลังจะมาถึง  (ดูทั้งหมด)
    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx