ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  (ดูทั้งหมด)

 

โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนิทราเวชศาสตร์ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 -15.30 น.
โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น...
*** คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ***
*** Click เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ***
*** คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ***
ประชุมวิชาการ  (ดูทั้งหมด)
ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี...
ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (เข้าฟังฟรี มีรางว...
นวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (เข้าฟังฟรี)
กิจกรรมของศูนย์ที่กำลังจะมาถึง  (ดูทั้งหมด)
    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx