เรียน อาจารย์แพทย์ แพทย์ พยาบาล Technician และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 

    ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายองศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อเรื่อง  Good sleep for Infants to children:  what should we recommend? โดย อ.พญ.อัญชนา  ทองแย้ม ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 - 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  สามารถลงทะเบียนที่หน้างาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-2003776 นุกนิ๊ก (มีลุ้นรับหนังสือดีๆๆๆ ฟรี 1เล่ม)

 

 
Best Regards
    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx