เรียน อาจารย์แพทย์ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ Technician
 

       ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อเรื่อง  How to cope with “the bitter central sleep apnea”  โดย  อ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล และอ.พญ.กัลยา ปัญจพรผล ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-2003768 กด 0 คุณนิภาพร /เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ลงทะเบียนฟรี มีลุ้นรางวัล/ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)  **มีอาหารกลางวันสำหรับผู้ลงทะเบียนค่ะ**

 

ขอบคุณค่ะ  

 

ศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระรามหก ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร 0 2200 3776, 087 5178504

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx