You are here

ขอเชิญผู้มีจิตศรัธาร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ และของใช้จำเป็นแก่เด็กบ้านครูยุ่น

ขอเชิญผู้มีจิตศรัธาร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ และของใช้จำเป็นแก่เด็กบ้านครูยุ่น ณ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 (โดยบริจาคที่กล่องรับบริจาค ชั้น 7 ศูนย์โรคการนอนหลับ)**เดินทางจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กบ้าน ครูยุ่น ** ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. )

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx