** คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม **
** คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม **
**ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการโพสต์รูป ติดแฮชแท็ก #Thaiworldsleepday2019 รางวัลพิเศษ 2,000 บาทค่ะ** ติดต่อรับร...
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 13:00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธ...
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 - 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  หรือสอบถ...
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

Pages

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx