การนัดตรวจการนอนหลับ
ขั้นตอนการติดต่อนัดตรวจการนอนหลับ
โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องCPAP เปิดบริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00 น. ติดต่อ-สอบถาม ขอนัดเพิ่มเติมได้ 
ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

Pages

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx