ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)
งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น.งานเเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิ...

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ของสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมบรรยายในงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 23 รวมพลังก้าวนำสู่คุณวุฒิ...

ทำบุญหน่วยงาน

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ได้ทำบุญหน่วยงานในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 โดยทำบุญพระเพล  

แสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลาตั้งแต่ 16.00 - 18.00 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะทำงานงานบริ...

เยี่ยมชมหน่วยงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน ที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิ...

เข้ารับรางวัล APSIC

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมรับรางวัล APSIC (Asia Pacific Society of Infectio...

การจัดการความรู้ (KM)  (ดูทั้งหมด)
 
   งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
   อาคาร 3 ขั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบบาลรามาธิบดี
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
    โทรศัพท์ 02-201-1236  โทรสาร 02-201-1236