ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

You are here

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อเข้ารับการตรวจ APSIC (Asia Pacific Society of Infection Control) ในวันที่ 6 พฤศจิก...

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ เข้าดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00...

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำนักศึกษาจำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูง...

  งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อรับการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

  บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจากประเทศพม่า...

Pages

 
   งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
   อาคาร 3 ขั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบบาลรามาธิบดี
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
    โทรศัพท์ 02-201-1236  โทรสาร 02-201-1236