ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 910B ชั้น 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์...
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรง...
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานอเนกประสงค์(ลานเปียโน) ชั้น1 อาคารหลัก(อาคาร 1) โรงพยาบาลรามาธิบดี ชมรม...
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น M อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และ...
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญร...
วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข...
ข่าวกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)
เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี
เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ห้องบรรยาย 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรีย...
เมื่อวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรมระหว่างบรรทัด สโมสรนักศึกษ...
โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖  ประจำปี ๒๕๖๑ และพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๔๘)
โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑  และพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพ...
ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี สโมสรนักศึกษารามาธิบดี จัดกิจกรรมโครงการ.....
เรื่องน่ายินดี  (ดูทั้งหมด)
ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561
นักศึกษารามาธิบดีได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๑  จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป...
ได้รับรางวัลจากการประกวดนำเสนองานวิจัยนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แบบ oral presentation ในงานประชุมวิชากา...
สาระน่ารู้  (ดูทั้งหมด)

น้ำอัดลม อะโวคาโด ถั่ว เครื่องดื่มเพิ่มพลังงาน อาหารที่มีเกลือสูง และอาหารเสริมสำหรับการออกกำลังกาย...

น้ำตาล ผักใบเขียว เมล็ดเจีย อาหารรสเผ็ด อาหารทอด และเวย์โปรตีน

มีอะไรที่ไหน  (ดูทั้งหมด)
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158