ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

พัฒนาบุคลิกภาพ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลายาพาวิลเลียน

ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็กและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เฉลิมราชกุมารี อ.เ...

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.  2560 เวลา 14.30-16.30 น.  ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  คณะแพท...

ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์ มักกะสัน

ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม...

ข่าวกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเห...

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี...

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย...

โครงการ "แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่รั้วโรงเรียนมัธยม”

โครงการ "แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่รั้วโรงเรียนมัธยม” วันพฤหัสบดีที่ 24  ...

งานทำบุญหอพักนักศึกษาแพทย์  ประจำปี 2560

งานทำบุญหอพักนักศึกษาแพทย์  ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560  ณ อาคารหอพ...

มีอะไรที่ไหน  (ดูทั้งหมด)
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158