ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น และโรงเรียนวัดเขาจำปา  อ...
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 910B ชั้น 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์...
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรง...
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานอเนกประสงค์(ลานเปียโน) ชั้น1 อาคารหลัก(อาคาร 1) โรงพยาบาลรามาธิบดี ชมรม...
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น M อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และ...
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญร...
วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข...
วันที่ 19 – 20 มกราคม พ.ศ. 2562 ชมรมหลังกล้อง รามาธิบดี สโมสรนักศึกษารามาธิบดี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่ว...
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบ...
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี เข้าร่วม Faculty hour คณบดีพบศิษย์แพทย์รามาธิบดี วันพุธที่ 26 ธันวาค...
เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ วันที่ 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาล...

Pages

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158