ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

นักศึกษาชาย ที่เกิดในปี พ.ศ. 254 ที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
ขอเรียนเชิญอาจารย์รามาธิบดีร่วมงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒...
วันเสาร์ที่  26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท  ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด...
ขอความร่วมมือทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นกับนักศึกษา แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากร และ...
ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษารามาธิบดี ทุกท่านร่วมงาน แสดงดนตรี "นั่งเล่น" ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 25...
ขอเชิญนักศึกษารามาธิบดี เข้าร่วมโครงการงานกิจการนักศึกษาพบศิษย์รามาธิบดีชั้นปีที่ 1 (ศาลายา) ครั้งที...
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Faculty Hour หัวข้อ โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตา วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30-...
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยา...
สโมสรนักศึกษารามาธิบดี ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษารามาธิบดีทุกหลักสูตร เข้าร่วม..
ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตร สร้างสรรค์คลิป หัวข้อ ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี สามารถดูรา...
วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณหอประชุมอารี วัลยะเสวี ขอเชิญร่วมงาน
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 12.00-14.15 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิท...

Pages

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158