ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

โครงการค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 24

ค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 24
ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158