ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158