ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2563
(สำหรับนักศึกษา ที่เกิดในปี พ.ศ. 2542)

            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ให้แก่นักศึกษา ชาย ที่เกิดในปี พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2562 นักศึกษาสามารถติดต่อส่งเอกสารหลักฐานหรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 02-201-1788
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158