ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

โครงการค่ายระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 1

โครงการค่ายระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 1
วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
และบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์

           ชมรมระหว่างบรรทัด รามาธิบดี สโมสรนักศึกษารามาธิบดี  ขอเชิญนักศึกษารามาธิบดีทุกหลักสูตร คณาจารย์และบุคลากรรามาธิบดีผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม โครงการ ค่ายระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 1  ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วย การตามรอยวรรณกรรม  การร่วมสนทนาเกี่ยวกับวรรณกรรม เรื่อง กาหลมหรทึก รวมถึงอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่ได้รับ  และพิเศษสุดร่วมพูดคุยกับคุณปราบต์ ผู้แต่ง กาหลมหรทึก
.
ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สำรองที่นั่ง ได้ที่ ชมรมระหว่างบรรทัด รามาธิบดี facebookFanpage พบกันระหว่างบรรทัด @meetbetweenthelines
.
.
ด่วน! จำนวนจำกัด
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158