ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

แลกเปลี่ยนความรู้การดำน้ำ ครั้งที่ 1

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้การดำน้ำ ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

           

ชมรมRAMA Scuba สโมสรนักศึกษารามาธิบดี  ขอเชิญนักศึกษารามาธิบดีทุกหลักสูตร คณาจารย์และบุคลากรรามาธิบดีผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม  แลกเปลี่ยนความรู้การดำน้ำ ครั้งที่ 1  ในอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 17.00 - 20.00 น. ณ ห้องประชุม 910B ชั้น 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้โดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ คุณภู่ศักดิ์  โปษยะจิดา ผู้อำนวยการหลักสูตรดำน้ำ สถาบัน NAUI

.
ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สำรองที่นั่ง ได้ที่ ชมรมRAMA Scuba FacebookFanpage:RamaScuba@ramascuba

.
.
ด่วน! จำนวนจำกัด

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158