ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

อาสาปันรัก สู่บ้านเด็กอ่อนพญาไท ครั้งที่ 4

อาสาปันรัก สู่บ้านเด็กอ่อนพญาไท ครั้งที่ 4
วันเสาร์ที่  26 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

            ชมรม Rama Forward สโมสรนักศึกษารามาธิบดี ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษารามาธิบดี ทุกหลักสูตร แพทย์ประจำบ้านและบุคลากรผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมโครงการ“อาสาปันรัก สู่บ้านเด็กอ่อนพญาไท” ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
.
ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สมัครเข้าร่วม ได้ที่ facebookfanpage : Rama Forward
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158