ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

วิกฤต PM 2.5: เราจะชนะหรือพ่ายแพ้?

Faculty Hour
วิกฤต PM 2.5: เราจะชนะหรือพ่ายแพ้?
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          งานกิจการนักศึกษา ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษารามาธิบดี และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม Faculty Hour หัวข้อ วิกฤต PM 2.5 : เราจะชนะหรือพ่ายแพ้?  วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30-16.00 น
ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรโดย ผศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นายพันศักดิ์ ถิรมงคล ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.ภัทราวุธ พุสิงห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.
ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา โทรศัพท์ 02-201-1056 , 02-201-2445
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158