ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

อวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๒

อวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร 1)

            ขอเรียนเชิญอาจารย์รามาธิบดี บัณฑิตรามาธิบดี ทุกหลักสูตร ร่วมงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158