You are here

พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 2 ตอนไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต

พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 2 ตอนไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต
วันอังคารที่ 15  สิงหาคม พ.ศ.  พ.ศ. 2560
ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
        เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560  ชมรมระหว่างบรรทัด สโมสรนักศึกษารามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมเสวนาพูดคุยกันเกี่ยวกับนวนิยายเรื่อง ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต นวนิยายรางวัลซีไรต์ ปี 2558

โดยมีคุณวีรพร นิติประภา ผู้ประพันธ์ ที่เขียนนวนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก็ได้รับรางวัลซีไรต์เลย มาร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย

        กิจกรรมครั้งนี้ทำให้นึกถึงคำกล่าว (ที่มีผลการวิจัยสนับสนุนด้วย) ที่ว่าการอ่านวรรณกรรมหรือนวนิยายดีๆ ทำให้ผู้อ่านมีความสามารถในการเข้าใจชีวิต เข้าใจอารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรมของคนได้ดีกว่าคนที่ไม่ค่อยนิยมการอ่านนวนิยาย อันเป็นคุณสมบัติสำคัญของการเป็นแพทย์ที่ดีข้อหนึ่ง จนคิดว่านักศึกษาแพทย์ทุกคนควรจะได้อ่านวรรณกรรมหรือนวนิยายดีๆ สัก 2-3 เรื่อง เป็นอย่างน้อย ก่อนจบการศึกษา

        นวนิยายเรื่อง ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต ทำให้ผู้อ่านเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของคนที่เติบโตมาในบรรยากาศที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะบุคคลที่เติบโตมาในบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกขาดรัก ได้อย่างสละสลวยงดงามมาก  เป็นนวนิยายที่น่าสนใจตรงมีเสียงเพลงประกอบเนื้อเรื่องด้วย ทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ว่าคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ ขาดรัก ก็มักจะรักตนเองและผู้อื่นไม่เป็น รวมทั้งยังดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่มักทำให้เกิดปัญหามากขึ้น เหมือนกับไส้เดือนตาบอดที่หลงอยู่ในเขาวงกต

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158