You are here

โครงการ Date A Book chapter 1 : Independence อิสระระหว่างบรรทัด

บรรยากาศกิจกรรมโครงการ Date A Book chapter 1 :
Independence อิสระระหว่างบรรทัด
 
    เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ชมรมระหว่างบรรทัด รามาธิบดี สโมสรนักศึกษารามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมโครงการ “Date A Book chapter 1 : Independence อิสระระหว่างบรรทัด” ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจและรักการอ่านหนังสือได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนหนังสือเล่มโปรดของตนรวมถึงเสพย์มุมมองดีๆจากหนังสือโปรดของนักเสพย์คนอื่น ภายใต้หัวข้อ Independence อิสระระหว่างบรรทัด โดยได้รับความสนใจเป็นอย่่างดีจากนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร รามาธิบดี และได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนหนังสือเล่มโปรดกับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นที่ได้จากกิจกรรมได้ทาง 
     facebookFanpage งานกิจการนักศึกษารามาธิบดี หรือที่
    คลิก  

หรือ facebookFanpage ชมรมระหว่างบรรทัด รามาธิบดี

อย่าให้ความประทับใจและประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับในครั้งนี้เลือนหายไปกับกาลเวลา

 

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158