กิจกรรมทั่วไป  (ดูทั้งหมด)

You are here

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้จัดกิจกรรม...
โครงการ "แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่รั้วโรงเรียนมัธยม”
โครงการ "แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่รั้วโรงเรียนมัธยม” วันพฤหัสบดีที่ 24  สิง...
งานทำบุญหอพักนักศึกษาแพทย์  ประจำปี 2560
งานทำบุญหอพักนักศึกษาแพทย์  ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560  ณ อาคารหอพักน...
เมื่อวันอังคารที่ 15  สิงหาคม พ.ศ.  พ.ศ. 2560 ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึ...
"บ้านของเรา...รามาธิบดี" ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 11-13 สิงหาคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
วันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ.  2560 ณ โถงชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง L๐๑ อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิ...
โครงการ To be Ramathibodi Medical Students
เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม Balios Resort เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๐ ณ อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ...
เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ  ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น ๑ อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ค...
งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙   ระหว่างวันที่ ๑๖-๑...

Pages

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158