กิจกรรมทั่วไป  (ดูทั้งหมด)

You are here

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เดินทางเข้ากราบสักการะ...
สัมมนาเครือข่ายกิจการนิสิต นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
โครงการค่ายตะวันยิ้ม ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน อำเภอปากช่อง จังหวั...
วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ชมรม Rama Forward จัดโครงการ “อาสาปันรัก สู่บ้านเด็กอ่อนพญาไท
โครงการค่ายตะวันยิ้ม ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
งานละครเวทีRama D’RAMA ครั้งที่ ๗  ประจำปี ๒๕๕๗  เรื่อง “บรรทัดสุดท้าย”
เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

Pages

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158