งานวิจัย
งานวิจัย
Research
วิชาการ
วิชาการ
Academic
ประชาชน
ประชาชน
DOCUMENTS
 
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 18 “ย้อนอดีตแพทย์ไทยคนแรก เรียนจบจากอังกฤษ ในสมัยรัชกาลที่ 5” : องค์ปาฐก ศาสต...
 
FOLEY PARTY
"FOLEY PARTY" วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 11:00-12:00 น.
 
Surgical Academic Learning Activities (SALA#17)
"Motor vehicle accident" วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 11:00-12:00 น.
 
มุฑิตาจิต 1/9/64
มุฑิตาจิต ภาควิชาศัลยศาสตร์  2564 ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาค...
 
งานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ 30/06/2564
งานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00...
 
งานปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ 2563
งานปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2563 เ...
 
ตรวจประเมินหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
 

S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
  ลิงก์ที่น่าสนใจ