งานวิจัย
งานวิจัย
Research
วิชาการ
วิชาการ
Academic
ประชาชน
ประชาชน
DOCUMENTS
 
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 18
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 18 “ย้อนอดีตแพทย์ไทยคนแรก เรียนจบจากอังกฤษ ในสมัยรัชกาลที่ 5” : องค์ปาฐก ศาสต...
 
Surgical Academic Learning Activities (SALA#27)
"Easter Eggs" วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:00-12:00 น.
 
ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภพตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.9001-...
 
Surgical Academic Learning Activities (SALA#26)
"BORN HERNIA" วันที่ 17  พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:00-12:00 น.
 
งานปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 18
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 18 “ย้อนอดีตแพทย์ไทยคนแรก เรียนจบจากอังกฤษ ในสมัยรัชกาลที่ 5” : องค์ปาฐก ศาสต...
 
Research Intro 2021
Introduction to Surgical Research ในวันจันทร์ที่ 25 ถึงวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องคอมพิวเตอร์...
 
การเยี่ยมสำรวจภายใน วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5 อ...
 
งาน CVT Boot Camp วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564   อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ...
 

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
  ลิงก์ที่น่าสนใจ