เกี่ยวกับภาควิชา
การศึกษา
About the Department
การศึกษา
Academic and Education
วิจัยและวิชาการ
Research and Article
 
งานเลี้ยงเกษียณอายุ
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น ๓ อาคาร ๑...
 
VTE PAD Day 2020
VTE PAD Day 2020 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09:00-15:05 น. ณ Kamoltip Ballroom, 2nd Floor, Sukosol Hote...
 
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17
งานปาฐกถา เปรม บุรี  ครั้งที่ 17 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9  อาคารเรียนและ...

กิจกรรมวิชาการเพิมเติม

กิจกรรมภาควิชา

 
งานเกษียณอายุ 63
งานเลี้ยงเกษียณอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น ๓ อาคาร ๑
 
Update on VTE management 2020
สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ จัดประชุมวิชาการเรื่อง Update on VTE management 2020 ในวันอังคารท...
 
Non Technical Skill  Training
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล จัดอบรม Non Technical Skill ในวันที่ 4-5 กันยายน 2563

กิจกรรมทั่วไปเพิมเติม

ความรู้สำหรับประชาชน

ดูเนื้อหาสาระน่ารู้

บทความวิชาการ

 

S M T W T F S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31