งานวิจัย
งานวิจัย
Research
วิชาการ
วิชาการ
Academic
ประชาชน
ประชาชน
DOCUMENTS
 
 What's happening in my belly???
"What's happening in my belly???" วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 11:00-12:00 น.
 
Abdominal wall defect ; Prepare for the rare
"Abdominal wall defect ; Prepare for the rare" วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 11:00-12:00 น.
 
Surgical Academic Learning Activities (SALA#4)
"The Deadly Acute back pain" วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 11:00-12:00 น.
 
Disease Specific Certification for Venous thromboembolism prophylaxis
ประชุมเตรียมความพร้อมยื่นขอรับการเยี่ยมรับรองเฉพาะโรคจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ในวันพุธ...
 
ตรวจประเมินหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
 
ตรวจประเมินหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
 
Vascular anastomosis workshop
Vascular anastomosis workshop ห้อง Skill lab วันที่ 30 เมษายน 2564
 
Neuro interhospital conference 2564
Neuro interhospital conference ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08:00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ช...
 

S M T W T F S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30