ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
ต่อมลูกหมาก
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการ รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาริบดี...
The 1st Nagoya Endoscopic GI Cancer
The 1st Nagoya-Ramathibodi-Siriraj Endoscopic Workshop 2E Procedures for Early GI Cancer 7th-8th November 2...
How to Conduct Meta-analysis
ขอเชิญฟังบรรยาย “How to Conduct Meta-analysis” โดย : คุณณปภัช โพธิ์พรหม วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวล...
ต่อมลูกหมาก
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการ รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาริบดี...
The 1st Nagoya Endoscopic GI Cancer
The 1st Nagoya-Ramathibodi-Siriraj Endoscopic Workshop 2E Procedures for Early GI Cancer 7th-8th November 2...
How to Conduct Meta-analysis
ขอเชิญฟังบรรยาย “How to Conduct Meta-analysis” โดย : คุณณปภัช โพธิ์พรหม วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวล...
Introduction to Surgical Research
การแนะนำการวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ (Introduction to Surgical Research) วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห...
กิจกรรมภาควิชา  (ดูทั้งหมด)
การเยี่ยมชมห้องผ่าตัดศัลยกรรม
การเยี่ยมชมห้องผ่าตัดศัลยกรรม ของคณะนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องผ่าตัดศัลยกรรม อาคาร 1 ชั้น 3 ในวันที่...
Mock Survey (Advanced HA)
ขอต้อนรับ การเยี่ยม Mock Survey (Advanced HA) โดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ห...
12th Medication Error knowledge management
โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 12 รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 12:00-15:30 น. ณ...
การเยี่ยมชมห้องผ่าตัดศัลยกรรม
การเยี่ยมชมห้องผ่าตัดศัลยกรรม ของคณะนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องผ่าตัดศัลยกรรม อาคาร 1 ชั้น 3 ในวันที่...
Mock Survey (Advanced HA)
ขอต้อนรับ การเยี่ยม Mock Survey (Advanced HA) โดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ห...
12th Medication Error knowledge management
โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 12 รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 12:00-15:30 น. ณ...
Special Techniques in Breast & Endocrine Surgery 2019
โดย สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ในวันที่ 24-25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและ...
สาระน่ารู้  (ดูทั้งหมด)