ท่านที่ต้องการตรวจ COVID-19 Fit to Fly 7 hours เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ หรือเดินทางในประเทศ ต้องไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

มาติดต่อรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการทางการแพทย์สาขาโรงเรียนเรวดี

 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยอีกจำนวนมาก

ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่ช่วยสร้างพลังการให้ที่ยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุดไปด้วยกัน

 
ประกาศ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอประกาศมาตรการ...

 
สานหัวใจทำความดี สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 แก่ประชาชน 6,400 ราย ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

แจ้งจองวัคซีน ได้ทาง RAMACOVID CallVaccine โทร. 0-2078-9078 ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ในเวลา 08.00-15.00 น. (วัคซีนมีจำนวนจำกัด)

 
ประกาศ เปิดฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 7-30 มิถุนายน 2564 เข็มที่ 1 เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเท่านั้น เข็มที่ 2 แก่ผู้ที่มีนัดหมายเดิม

 
สถานการณ์ COVID-19 ยังไม่ผ่านไป...ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กัน

ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา จากวิกฤต COVID-19 ขอขอบคุณบุคลากรทุกคน ขอบคุณ...ที่อยู่ด้วยกัน ขอบคุณ...ที่ร่วมฝ่าฟัน ขอบคุณ...ที่ยอมเหนื่อย ขอบคุณ...ที่ไม่ได้กลับบ้าน ขอบคุณ...ที่สู้ไปด้วยก...

 
เรียนผู้รับบริการตรวจ COVID-19 โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง แจ้งผลตรวจ COVID-19

หากท่านไม่ได้รับแจ้งผลภายใน 48 ชั่วโมง ติดต่อหมายเลข 09-1774-6226 ทุกวัน เวลา 10.00-16.00 น.

 
สารจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้มีจำนวนของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว
 
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง พบบุคลากรของคณะฯ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Pages